CAD/CAM oplossingen van Metalo

Door uw tekeningen digitaal of in 3D aan te leveren maakt  Metalo snel een juiste offerte voor u. Ook kunnen we door deze techniek uw producten snel ontwerpen en bewerken.

EdgeCam CAM

De gebruikte techniek van EdgeCam maakt het mogelijk om snel uw producten te ontwerpen en bewerken. Deze software wordt voortdurend voorzien van de laatste updates en onze mensen worden getraind om voor u optimale resultaten te behalen. Op deze manier kunnen we optimaal gebruik maken van de nieuwste ontwerptechnologie en verspaningstechnologie. Zo is het ook mogelijk zeer moeilijk verspaanbare materialen voor u te bewerken.

Het meedenken en de vaardigheden van onze mensen maakt het mogelijk om een product sneller en beter te produceren. Snel een offerte voor u te maken doen we met deze software het gemakkelijkst als u tekeningen digitaal aangeleverd.

De meest recente software

  • Cam software: EdgeCam
  • Cad software: Solid edge, Partmodeler

Voordelen van Cam programmeren

  • Programmeertijd enorm verkort
  • Programma wordt opgeslagen voor vervolgopdrachten
  • Voorbewerken gaat 4 tot 5 keer sneller
  • Door de Cam software zijn er geen speciale gereedschappen meer nodig voor ingewikkelde contouren
  • 2-3 keer snellere cyclustijden door intelligente bewerkingsstrategieën
  • Veel profijt van nieuwe strategieën als Wavemilling, Trochoidaal, helicodaal frezen
  • Machine Simulatie, zodat fouten direct worden gezien.
  • Programma op meerdere machines inzetbaar door overdracht naar de besturing

Alle gangbare digitale formaten

U kunt uw tekeningen in de volgende digitale formaten aanleveren:

  • DXF
  • DWG
  • STEP
  • PARASOLID
  • IGES
  • … en nog veel meer.